Brand Manager HEXELINE

Katarzyna Zawadzka

Katarzyna Zawadzka: Absolwentka jednej z najlepszych uczelni na świecie kształcącej ludzi mody, prestiżowej POLIMODY (wydział Luxury Management). 

Od blisko 10 lat czuwa nad wizerunkiem oraz rozwojem marki Hexeline (rodzinnej firmy, której właścicielem, założycielem i głównym projektantem jest Halina Zawadzka) pełniąc funkcję Brand Managera.

Zgrany duet Matki i Córki z sukcesem rozwija markę na rynku rodzimym i zagranicznym, o czym świadczą liczne nagrody, m.in.”Superbrands”; tytuł „The Leading Woman Entrepreneurs of the World” nagroda przyznana przez organizację Star Group z Los Angeles zajmującą się promocją kobiet biznesu na całym świecie, czy wielokrotne wymienienie nazwiska Haliny Zawadzkiej na liście „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” przez Home&Market.