członek Zespołu Zarządzającego firmy Roleski Sp. J

Jakub Kołodziej

Współtworzy system zarządzania, strukturę oraz politykę funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego Roleski

członek Zespołu Zarządzającego firmy Roleski Sp. J., jednego z wiodących producentów musztard, ketchupów, majonezów, sosów i dressingów w Europie, firmy rodzinnej ze 100% polskim kapitałem, z tradycją i historią sięgającą 1972 roku.  W Firmie od 2009 roku, natomiast od 2012 roku ma zaszczyt współtworzyć system zarządzania Firmą i jej strukturę oraz politykę funkcjonowania rodzinnego przedsiębiorstwa, które realizuje swoje cele w oparciu o wartości i zasady: rzetelności, uczciwości i dbałości o pracowników jako członków „społeczności Roleski” aktywnie ją rozwijających, a także budowania zaufania konsumentów i partnerów biznesowych.