Założyciel Fabryki Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. oraz Grupy Kapitałowej Kostrzewscy

Jacek Kostrzewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. Inicjator rodzinnych regulacji nad własnością, tj. konstytucji firmy rodzinnej podpisanej przez całą nuklearną rodzinę biznesową. Po przekazaniu zarządu w ręce sukcesorów i pozostawiając im swobodę decyzji rozwija niezależną firmę.