Dyrektor ds. Innowacji i B+R, Dotacji i Inwestycji w PwC

Beata Cichocka-Tylman

Specjalistka od tworzenia strategii badawczo-rozwojowych i innowacji, a także pozyskiwaniu dotacji i uzyskaniu ulgi podatkowej, szczególnie w przypadku projektów badawczo-rozwojowych, inwestycji innowacyjnych i ekologicznych. Nadzoruje przygotowanie strategii innowacji, określanie strategicznych obszarów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, projektowanie i zarządzanie portfolio projektów badawczo-rozwojowych. Członek wielu jury i rad doradczych zajmujących się innowacjami i ich wpływem na gospodarkę. Autorka wielu publikacji dotyczących innowacji w nowoczesnych firmach i trendów dotyczących innowacji w gospodarce. Beata jest także współautorką wewnętrznych systemów dotyczących innowacji PwC Polska Innovation @ Poland i Let’s Innovate, a także kierownikiem akceleratora biznesu Startup Collider i członkiem Rady Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI).