Wiceprezes i współwłaściciel Pol-Inowex

Bartosz Świderek

Drugie pokolenie zarządzające rodzinnymi biznesem jednym z największych na świecie w swojej branży.

W 1991 r. wraz ze swoim ojcem Jerzym Świderekiem założył firmę Pol-Inowex, specjalizującą się w demontażu, montażu i relokacji urządzeń, linii technologicznych oraz całych fabryk. W ciągu ostatnich 25-lat, Pol-Inowex z małego rodzinnego przedsiębiorstwa przekształciła się w jedną z największych firm świadczących tego typu usługi na świecie. Firma prowadzi działalność głównie na rynkach zagranicznych. Do grona klientów spółki należą duże, znane międzynarodowe firmy z różnych sektorów gospodarki, w tym m.in. koncerny energetyczne, papiernicze, chemiczne, cukrownicze.