Przewodniczący Rady Nadzorczej INGLOT Sp. z o.o.

dr Zbigniew Inglot

Przewodniczącym Rady Nadzorczej firmy INGLOT jednego z wiodących producentów kosmetyków kolorowych na świecie.


Urodził się 26 marca 1960 r. w Przemyślu. W 1984 uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Fizyki w Zakładzie Fizyki Jądrowej. Kolejnym krokiem było podjęcie studiów doktoranckich na tym samym wydziale. Po uzyskania tytułu doktora, kontynuował swą akademicką karierę, pracując na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie prowadząc niezależne badania naukowe na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze. Od 1998 do 2006 roku zajmował stanowisko wykładowcy matematyki, statystyki i ekonometrii w Wyższej Szkole Administracji
i Zarządzania w Przemyślu.
W swoich pracach naukowych dr Zbigniew Inglot koncentrował się na zagadnieniach związanych
z zastosowaniem zaburzonych korelacji kierunkowych promieniowania gamma-gamma. Na swoim koncie posiada kilkanaście prac naukowych opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Jest członkiem American Physical Society (APS) oraz New York Academy of Sciences.
Dr Zbigniew Inglot rozpoczął karierę w firmie INGLOT Sp. z o.o. w 2000 roku. Od tego czasu sprawuje obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Jest odpowiedzialny m.in. za rozwój międzynarodowy oraz finanse i inwestycje. W ramach ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa odpowiada także za współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi i uniwersytetami w Polsce i na świecie.