Prezes Zarządu firmy INGLOT Sp. z o.o.

dr Zbigniew Inglot

Zajmuje się rozwojem międzynarodowym, finansami i inwestycjami oraz współpracą z instytucjami naukowymi.

Urodził się 26 marca 1960 w Przemyślu. W 1984 uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale Fizyki Jądrowej. Kolejnym krokiem było podjęcie studiów doktoranckich na tym samym wydziale. Sporą część badań naukowych wykonywał na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze. Po uzyskaniu tytułu doktora, kontynuował swą akademicką karierę, pracując na stanowisku Asystenta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie prowadząc badania naukowe na Uniwersytecie w Getyndze. Od 1998 do 2006 roku zajmował stanowisko wykładowcy matematyki, statystyki i ekonometrii w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu.

W swoich pracach naukowych dr Zbigniew Inglot koncentrował się na zagadnieniach związanych z zastosowaniem różnych technik jądrowych w badaniach procesów utleniania. Na swoim koncie posiada kilkanaście prac naukowych opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Jest członkiem American Physical Society (APS).

Dr Zbigniew Inglot rozpoczął karierę w firmie INGLOT Sp. z o.o. w 2000 roku, sprawując obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Od 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest odpowiedzialny m.in. za rozwój międzynarodowy, finanse i inwestycje oraz współpracę z instytucjami naukowymi.
Prywatnie Zbigniew interesuje się krajami rozwijającymi się, a w szczególności działalnością związaną z podnoszeniem poziomu zdrowia i edukacji.

.