Dyrektor zarządzający Sage

Piotr Ciski

Ekspert w dziedzinie strategii, innowacji oraz nowych technologii

Jest związany z rynkiem oprogramowania dla przedsiębiorstw od ponad 17 lat. Przez 6 lat zarządzał polskim oddziałem giełdowej spółki Cybercom z siedzibą w Sztokholmie. Od grudnia 2013 Piotr Ciski zasiadał w ścisłym kierownictwie szwedzkiej spółki. Wcześniej przez niemal 8 lat piastował wysokie stanowiska kierownicze w ramach grupy Computaris Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Odpowiadał za rozwój spółki w regionie Europy Wschodniej, będąc jednocześnie dyrektorem zarządzającym spółek w Polsce i Rumunii.

Od 3 lat zarządza polskim oddziałem Sage, jednego z trzech największych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw na świecie. Jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii firmy na polski rynek oraz za długoterminowy rozwój spółki. Pod jego kierownictwem polska spółka osiągnęła dwucyfrowy wzrost, zostając liderem wśród europejskich spółek Sage oraz jednym z najszybciej rozwijających się oddziałów na świecie.

Piotr Ciski jest ekspertem w dziedzinie strategii, innowacji oraz nowych technologii. Wygłasza prelekcje podczas prestiżowych konferencji technologicznych i biznesowych, organizowanych m.in. przez HBR czy BPCC. Jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Łódzkiego, zdobył Executive MBA przy Politechnice Warszawskiej. Przez kilka lat zasiadał w radzie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej oraz Radzie Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.