Prezes Solet Sp. z o.o.

Paweł Rafalski

W firmie rodzinnej Solet odpowiedzialny głównie za strategię i nadzór nad rozwojem produktów klasy Business Intelligence w obszarach analizy operacyjnej i finansowej.

Absolwent studiów matematycznych o specjalności Metody Numeryczne i Programowanie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów dla Kontrolerów Finansowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 1996–1999 asystent w Zakładzie Informatyki UMCS, gdzie zajmował się prowadzeniem zajęć z technik programowania, projektowania i obsługi systemów relacyjnych baz danych, administracji siecią LAN, a także pracował naukowo w zakresie matematycznych podstaw informatyki. W latach 1997-1999 pracownik Działu Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na stanowisku projektanta w projekcie ALSO. Od 1999 do 2007 roku związany z firmą Safo, początkowo jako konsultant w Dziale Aplikacji Biznesowych ERP, a następnie na stanowisku Dyrektora Działu Business Intelligence. W latach 2008-2009 Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Business Intelligence w strukturach Asseco Business Solutions. Obecnie w firmie rodzinnej Solet odpowiedzialny głównie za strategię i nadzór nad rozwojem produktów klasy Business Intelligence w obszarach analizy operacyjnej i finansowej. Od 2010 roku prowadzi aktywną działalność przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów Finansowych (ICV) jako Lider Koła Praktyków Controllingu w Lublinie oraz Lider Obszaru Firm Członkowskich.