Prezes zarządu Grupy Wróbel

Michał Łuczak

Przedsiębiorca rodzinny w drugim pokoleniu, od 2010 roku przewodzi grupie Wróbel.

W 2001 r. ukończył wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, studiował podyplomowo Psychologię Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie Management, Akademię Strategicznego Przywództwa oraz Personal Leadership Academy w Harvard Business Review. Odbywał staże w dziale marketingu Mercedes – Benz Polska, planowania produkcji w Stuttgarcie oraz u niemieckiego dealera Mercedes – Benz. Z firmą Mirosław Wróbel związany od dziecka, a od 2001 roku zatrudniony jako asystent prezesa – oddelegowany do nadzoru właścicielskiego inwestycji w Opolu, gdzie w 2003 r. otrzymał awans na dyrektora oddziału. Od 2008 pełnił funkcję dyrektora finansowego i wiceprezesa, od 2010 roku jest prezesem zarządu.