Dyrektor Handlowy, Nowel Sp. z o.o.

Karolina Zajezierska

Przedstawicielka czwartego pokolenia rodziny w firmie Nowel. Ze spółką związana jest od 2013 roku – początkowo jako Key Account Manager, a obecnie na stanowisku Dyrektora Handlowego. Odpowiada za współtworzenie i realizację polityki handlowej spółki, a także kompleksowy nadzór merytoryczny i operacyjny nad działalnością Pionu Handlowego. Koordynuje sprzedaż produktów firmy w Polsce i zagranicą, w tym odpowiada za budowanie relacji i bieżącą współpracę z kluczowymi Klientami oraz rozwój oferty i wprowadzanie produktów na nowe rynki. Tworzy i z sukcesem realizuje plany sprzedażowe, osiągając przy tym prognozowane wyniki i maksymalizując zyski przedsiębiorstwa.

Przed dołączeniem do piekarni Nowel w latach 2010-2012 pracowała jako dziennikarz ekonomiczny tygodnika Wprost, a następnie w latach 2012-2013 jako konsultant Public Relations realizowała projekty komunikacyjne dla polskich i międzynarodowych spółek.

Absolwentka Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej.