Rodzina Mulliez, Group Auchan, Association familiale Mulliez (AFM)

Antoine Mayaud

Antoine Mayaud, przewodniczący Funduszu Rodziny Mulliezów, Jako inżynier rolnictwa spędził pierwsze 12 lat swojej kariery w Maroku, następnie Zachodniej Afryce oraz we Francji, pracując w zawodzie. W wieku 35 lat rozpoczął pracę w Danone gdzie przez 13 lat był odpowiedzialny kolejno za zakłady produkcyjne we Francji, Włoszech i ostatecznie w całej Europie. W 1994 roku, dalej pracując w Daone, został wybrany przez swoją rodzinę do Rady Rodziny Mulliez do 2010 roku. Kiedy dokonała się jego reelekcja w 1989 roku, Antoine postanowił skupić się w pełni na dwóch obszarach funkcjonowania AFM: Po pierwsze jako przewodniczący rodzinnego funduszu Equity „CreAdev”, który skupia się na na wspieraniu ducha przedsiębiorczości członków rodziny oraz osób spoza rodziny oraz pomocy w dalszym rozwoju portfolio firm zrzeszonych w Association familiale Mulliez (AFM). Po drugie, chciał wesprzeć rodzinę biznesową w rozwoju projektu „affectio societatis” (wsparcie rodziny i należących do niej firm, tak by wszyscy pozostałi skupieni wokół wspólnej idei firmy rodzinnej), poprzez odpowiednie szkolenia, edukację i zaangażowanie jak największej liczby członków rodziny jako dyrektorów nie wykonawczych (non-executive directors) lub pracowników w przedsiębiorstwach powiązanych z AFM. Pan Mayaud był także przewodniczącym Pimkie Group, lidera biznesu w dziedzinie mody damskiej w latach 2004 do 2009.