Prezes Zarządu Fabryki Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

Adam Kostrzewski

Absolwent technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii Materiałów i Ceramiki na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się strategią biznesu, na który składają się trzy spółki należące do rodziny, obecnie znajdujące się pod zarządem sukcesorów w drugim pokoleniu. Interesuje go budownictwo, nowe technologie oraz szukanie nietypowych rozwiązań dla wzmacniania i rozwoju biznesu rodzinnego.