Instytut Biznesu Rodzinnego

Organizator Kongresu

Instytut Biznesu Rodzinnego powstał w Poznaniu w 2011 roku. Działa na zasadach non-profit, by wspierać polskich przedsiębiorców rodzinnychbadaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Skupia wokoło siebie grono ekspertów. Instytut Biznesu Rodzinnego jest Centrum Wiedzy o firmach rodzinnych:

  • Prowadzimy badania naukowe i analizy dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i za granicą
  • Formułujemy idee i koncepcje profesjonalizacji przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce
  • Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu
  • Stymulujemy rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w kolejnych pokoleniach przedsiębiorców

Strona Instytutu: IBRPolska.pl

Komitet Naukowy Kongresu
prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Beata Żelazko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Jacek Lipiec szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Maciej Stradomski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Alicja Hadryś-Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adrianna Lewandowska, MBA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Marta Widz, IMD Business School, Switzerland
dr inż. Ewa Więcek-Janka, Politechnika Poznańska
mgr Łukasz Tylczyński
mgr Michał Wojewoda