Register

The number of participants of the congress? (*)

First name and last name (*)

E-mail adress(*)

Position (*)

Phone number

Wielkość Firmy

Size of the company based on UE classification
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition

Company Invoice

Full company name (*)

City (*)

Postal Code(*)

Uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby marketingowe firmy Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego ul. Fredry 7/1 61-709 Poznań (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu

Required fields are marked(*)

Street (*)

NIP (*)

Secure CAPCHA (*)

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku, w szczególności formie fotografii i filmu, wykonanych w ramach III Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego i geograficznego oraz zestawienie mojego wizerunku z innymi wizerunkami oraz towarzyszącym im komentarzem.

Promotional coupon (if you have)

Price to pay:

Click the left button "book summary" to sum up the cost of everything and then confirm by clicking on "Summary reservation".

Summary reservation